Φόρτωση...
Βρίσκεστε εδώ:  Αρχική  >  Πρώτο Θέμα  >  Τρέχον άρθρο

Τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στο Δήμο Πύλης από το Πρωτοδικείο Τρικάλων

Ιούνιος 6, 2019  /  Χωρίς Σχόλιο

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα της σταυροδοσίας στο Δήμο Πύλης από το Πρωτοδικείο Τρικάλων.                                Αναλυτικά αυτά έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ εκλογής της 26ης Μαΐου 2019

 Γραμμένοι: 25.188, Ψηφίσαντες: 16.261, Άκυρα: 537, Λευκά: 121, Σύνολο Λευκών και Ακύρων: 658, Έγκυρα : 15.603 Έλαβαν:

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» : 745 Β’) «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» : 8.119

Γ’) «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» :2.974  Δ’) «Πύλης όραμα» :3.765

 Ο Συνδυασμός Α’ έλαβε ποσοστό 4,77% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Β’ έλαβε ποσοστό 52,03% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Γ’ έλαβε ποσοστό 19,06% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια Ο Συνδυασμός Δ’ έλαβε ποσοστό 24,13% από τα 15.603 έγκυρα ψηφοδέλτια.

Θα γίνει κατανομή των 33 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου με εκλογικό μέτρο το 473

 Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε βάσει του εκλογικού  μέτρου  745  :  473  =  1  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 272ψήφων

Β’) «ΠΡΩΤΑ Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ»  έλαβε  βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  8.119  :  473  =  17  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο 78ψήφων

 Γ’) «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε βάσει του  εκλογικού  μέτρου  2.974  :  473  =  6  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  136  ψήφων

Δ’) «Πύλης όραμα» έλαβε βάσει  του  εκλογικού  μέτρου  3.765  :  473  =  7  έδρες  και  έχει  αχρησιμοποίητο  υπόλοιπο  454 ψήφων

Με τη διαδικασία αυτή διανεμήθηκαν 31 έδρες

 Επειδή οι  έδρες  που  καταλαμβάνουν  οι  συνδυασμοί  είναι  λιγότερες  από  τις  προς  διάθεση  έδρες  του  δημοτικού  συμβουλίου

Α’) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

 Δ’) «Πύλης όραμα» έλαβε 1 έδρα λόγω του αχρησιμοποίητου υπολοίπου ψήφων

Α’ Συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ» έλαβε συνολικά 2 έδρες (1 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Β’ Συνδυασμός «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» έλαβε συνολικά 17 έδρες (17 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Γ’ Συνδυασμός «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ» έλαβε συνολικά 6 έδρες (6 + 0 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

 Δ’ Συνδυασμός «Πύλης όραμα» έλαβε συνολικά 8 έδρες (7 + 1 + 0) του Δημοτικού Συμβουλίου

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Β’ «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Ο ΜΑΡΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του  ΣΤΕΦΑΝΟΥ  ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Β’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους  του συνδυασμού

Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 1. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πέντε (405) σταυρούς προτίμησης
 • ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣΤΑΘΟΥΛΑτουΧΡΗΣΤΟΥέλαβεπενήνταεννέα(59)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική

Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας

 1. ΧΑΝΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκαεννέα(319)σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων

 1. ΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε χίλιους εκατόν ογδόντα επτά (1.187) σταυρούς προτίμησης.
  1. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τετρακόσιους εξήντα ένα (461) σταυρούς προτίμησης.
  1. ΠΟΛΥΓΕΝΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήνταπέντε(375)σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε οκτακόσιους δύο (802) σταυρούς προτίμησης.
 2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τετρακόσιους δέκα έξι (416) σταυρούς προτίμησης.
 3. ΑΔΑΜΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν ογδόνταπέντε(185)σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική ΠεριφέρειαΠιαλείων

1.ΑΓΓΕΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους εβδομήντα τέσσερις (874) σταυρούς προτίμησης

 • ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΘΩΜΑΣ(ΜΑΚΗΣ)του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε οκτακόσιους σαράνταένα (841)σταυρούς προτίμησης.
 • ΔΟΥΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε εξακόσιους εξήντα τέσσερις (664) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΑΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβεπεντακόσιουςενενήνταέξι(596)σταυρούςπροτίμησης.
 • ΜΠΑΚΑΛΗΣΧΡΗΣΤΟΣτουΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥέλαβεπεντακόσιουςεννέα(509)σταυρούςπροτίμησης.
 • ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα ένα (491) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήντα επτά (457) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριακόσιους εβδομήντα τέσσερις (374) σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε διακόσιους εβδομήντα τρεις (273) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ- ΓΑΛΑΝΗΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους δέκαέξι(216)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ τουΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης
 1. ΤΣΙΟΥΜΑΝΗ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΜΑΡΙΑτουΕΥΑΓΓΕΛΟΥέλαβεεκατόνεβδομήνταένα(171)σταυρούςπροτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πύλης

 1. ΤΖΑΝΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (ΑΡΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξακόσιους σαράντα δύο (642) σταυρούς προτίμησης.
  1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ(ΡΟΥΛΑ) του ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΑ έλαβε εξακόσιους δεκατρείς (613)σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε εξακόσιους δέκα (610) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πεντακόσιους εξήντα οκτώ (568) σταυρούς προτίμησης.
 • ΛΑΜΠΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους τριάντα τέσσερις (534) σταυρούς προτίμησης.
 • ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΣΤΕΛΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους οκτώ (408) σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης.
 • ΔΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα ένα (291) σταυρούς προτίμησης
 1. ΤΣΙΝΤΖΟΥ –    ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    (ΒΙΒΗ)    του    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ    έλαβε    διακόσιους εξήντα  τρεις   (263) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΡΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε διακόσιους δώδεκα (212) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΑΡΚΑΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του  ΣΩΤΗΡΙΟΥ  έλαβε  εκατόν  πενήντα  επτά  (157)  σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 1. ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πεντακόσιους είκοσι τρεις (523) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΙΚΤΩΡΑ έλαβε τετρακόσιους ενενήντα πέντε (495) σταυρούς προτίμησης.
 • ΖΟΥΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εξήντα έξι (466) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΛΙΩΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράνταεπτά(447) σταυρούς προτίμησης.
 • ΖΙΑΚΑΣΧΡΗΣΤΟΣτουΔΗΜΗΤΡΙΟΥέλαβετετρακόσιουςτριάνταεννέα(439)σταυρούςπροτίμησης.
 • ΜΠΡΑΜΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣτουΦΩΤΙΟΥέλαβετετρακόσιουςτριάντατρεις(433)σταυρούςπροτίμησης.
 • ΚΑΛΕΤΣΗ – ΚΩΤΣΙΩΡΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΕΦΗ) του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε τετρακόσιους είκοσι τέσσερις (424)  σταυρούς  προτίμησης.
 • ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε τετρακόσιους εννέα (409) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΝΕΣΤΟΡΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα (390) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΖΙΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα επτά (387) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ – ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντα πέντε (335) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΪΑ(ΒΑΝΑ)του ΛΑΜΠΡΟΥ έλαβε διακόσιους πενήνταπέντε (255) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΠΕΛΕΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήνταένα(161) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ – ΤΣΙΑΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν σαράντα  τέσσερις  (144)  σταυρούς προτίμησης
 1. ΤΣΙΟΝΑΡΑ – ΜΑΝΙΚΑΕΙΡΗΝΗ (ΡΟΥΛΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92) σταυρούς προτίμησης
 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόνταένα (81)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΨΑΛΗ – ΜΠΡΕΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούςπροτίμησης

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Δ’ «Πύλης όραμα»

Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 1. ΠΛΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε ογδόντα (80) σταυρούςπροτίμησης
 • ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάνταοκτώ(38)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας

 1. ΠΛΑΣΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντα δύο (132) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣτουΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥέλαβεεκατόνείκοσιένα(121)σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων

 1. ΚΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πεντακόσιους έντεκα (511) σταυρούς προτίμησης.
 • ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσι τέσσερις (124) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΛΕΝΤΖΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις(73)σταυρούς προτίμησης

 Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων

 1. ΛΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τέσσερις (354) σταυρούς προτίμησης.
 • ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ-ΤΣΙΑΝΤΑΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις(193) σταυρούς προτίμησης.
 • ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν εξήνταπέντε(165)σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική  Περιφέρεια Πιαλείων

 1. ΖΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους ογδόντα οκτώ (388) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΟΥΡΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε τριακόσιους εννέα (309) σταυρούς προτίμησης.
 • ΣΤΡΩΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους εβδομήντα έξι (276) σταυρούς προτίμησης.
 • ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα εννέα(269) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους τριάντα τρεις(233)σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εβδομήντα οκτώ(178)σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
 • ΣΙΜΟΥ-ΜΠΟΥΝΤΑΛΑ ΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα δύο (92)σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε ενενήντα ένα (91) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εβδομήντα τέσσερις (74) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΑΡΚΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εβδομήντα (70) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα(40)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πύλης

 1. ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους ενενήντα πέντε (395) σταυρούς προτίμησης
 • ΠΑΝΑΓΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα έξι (186) σταυρούς προτίμησης.
 • ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΡΙΧΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα δύο (142) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΛΑΤΣΑ ΘΩΜΑΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα ένα (141) σταυρούς προτίμησης.
 • ΣΚΟΥΜΗ-ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάνταέξι (136) σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε εκατόν είκοσι τρεις (123) σταυρούς προτίμησης.
 • ΒΟΠΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΧΡΥΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα τέσσερις (94) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΖΕΡΕΜΕ-ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΘΕΟΔΟΣΙΑ(ΣΙΑ)του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε ογδόντα ένα(81)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΒΕΛΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα τρεις (73) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεσαράνταένα(41)σταυρούςπροτίμησης

 Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 1. ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ως επικεφαλής του συνδυασμού Δ’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού
 • ΧΗΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τετρακόσιους σαράντα έξι (446) σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ έλαβε τριακόσιους εξήντα επτά (367) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΛΑΤΖΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τριακόσιους πενήντα τρεις(353)σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριακόσιους τριάντατέσσερις(334)σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΒΥΡΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τριακόσιους (300) σταυρούς προτίμησης.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους σαράντα ένα(241) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΝΤΖΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε διακόσιους δέκα επτά (217) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΟΥΖΙΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ έλαβε διακόσιους δέκα έξι (216) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα πέντε (185) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΡΗΤΟΥ-ΧΗΡΑ ΒΑΪΑ (ΒΑΝΑ) του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα (160) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΛΛΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα τέσσερις (154) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν είκοσιπέντε(125) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΧΟΡΙΤΣΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα έξι (116) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα εννέα (89) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΒΑΝΑ-ΤΣΙΩΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ’ «ΠΥΛΗ ΑΞΙΩΝ»

 Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

 1. ΜΠΑΡΚΟΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούςπροτίμησης
 • ΣΠΥΡΟΥ-ΤΣΙΟΥΛΟΥΔΗΜΗΤΡΑτουΓΕΩΡΓΙΟΥέλαβεείκοσιοκτώ(28)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική

Περιφέρεια Νεράιδας

 1. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν πενήντα πέντε (155) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΖΟΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσιοκτώ(28)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων

 1. ΚΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε διακόσιους τέσσερις (204) σταυρούς προτίμησης.
 • ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τέσσερις (194) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξήντατρεις(63)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων

 1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΟΝΝΙΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε τετρακόσιους τέσσερις (404) σταυρούς  προτίμησης.
 • ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν εννέα (109) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα(80)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων

 1. ΘΕΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ενενήντα τρεις (193) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα οκτώ (148) σταυρούς προτίμησης.
 • ΒΡΑΤΣΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε εκατόν σαράντα τέσσερις (144) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ενενήντα εννέα (99) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΝΑΓΟΥ – ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (ΚΑΤΕΡΙΝΑ)  του  ΘΩΜΑ  έλαβε  εβδομήντα  τέσσερις  (74)  σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΛΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΑ) του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε πενήντα επτά (57) σταυρούς προτίμησης.
 • ΖΑΡΙΔΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε σαράντα επτά (47) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΤΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΑΘΑΝΑΤΟΥ – ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΑΧΑΙΡΑ-ΖΑΦΕΙΡΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΙΒΗ)του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ έλαβε δέκα πέντε (15)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΤΣΙΑΒΑ-ΤΑΧΟΥΜΑΡΙΑτουΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥέλαβεπέντε(5)σταυρούςπροτίμησης Εκλογική

Περιφέρεια Πύλης

 1. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΒΑΛΑΝΤΗΣ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ως  επικεφαλής  του  συνδυασμού  Γ’  έλαβε  όλες  τις  ψήφους του συνδυασμού.
 • ΤΣΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε εξακόσιους εξήντα επτά (667) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους εβδομήντα τέσσερις (474) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους πενήνταεπτά (457) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε τετρακόσιους είκοσι εννέα (429) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ) του ΛΕΩΝΙΔΑ έλαβε τριακόσιους ενενήντα(390)σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΜΑΓΔΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε διακόσιους ενενήντα (290) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΝΟΥ – ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) του  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  έλαβε  διακόσιους  εβδομήντα  (270)  σταυρούς  προτίμησης.
 • ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε διακόσιους εξήντα δύο (262) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν ενενήνταένα(191) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΖΑΝΤΖΗ – ΒΕΛΩΝΗ ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΙΡΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εκατόν ογδόντα (180) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα τέσσερις (164) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε εκατόν τριάντατέσσερις(134)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 1. ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε τριακόσιους δέκα οκτώ (318) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΣΙΟΝΑΡΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ(ΧΑΡΑ)του ΑΝΔΡΕΑ έλαβε διακόσιους τέσσερις(204) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΑΛΛΑ ΒΑΪΑ (ΒΙΒΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εκατόν εξήντα εννέα (169) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα επτά (117) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν δώδεκα (112) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΟΛΥΓΕΝΗ – ΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ (ΓΙΩΤΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε εκατόν έντεκα (111) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΠΟΛΥΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έλαβε ογδόντα πέντε (85) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εβδομήντα οκτώ (78) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εξήντα δύο (62) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΗΛΙΑ έλαβε πενήντα οκτώ (58) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΣΑΠΟΥΡΝΑ-ΚΑΠΕΡΩΝΗΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΩ)του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε σαράντα τρεις (43)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ-ΚΟΥΡΣΟΒΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ  έλαβε τριάνταεννέα(39)σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε είκοσι τέσσερις (24) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΣΙΩΖΙΟΥ – ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ έλαβε είκοσι (20) σταυρούς προτίμησης.

Αποτελέσματα Υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Α’ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΥΛΗΣ»

Εκλογική Περιφέρεια Μυροφύλλου

1.ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκατέσσερις(14) σταυρούς προτίμησης .

Εκλογική Περιφέρεια Νεράιδας

1.ΓΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκατέσσερις (14)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Αιθήκων

 1. ΑΡΜΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε ογδόντα ένα (81) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ έλαβε σαράνταδύο(42)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πινδέων

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε σαράντα ένα(41) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΖΑΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΦΩΤΙΟΥ έλαβε δέκα(10)σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πιαλείων

 1. ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε ενενήντα επτά (97) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ έλαβε εξήντα έξι (66) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε πενήντα πέντε (55) σταυρούς προτίμησης.
 • ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε σαράντα τέσσερις (44) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα ένα (41) σταυρούς προτίμησης.
 • ΑΡΒΥΘΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έλαβε τριάντα πέντε (35) σταυρούς προτίμησης.
 • ΠΕΔΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ έλαβε τριάνταένα(31) σταυρούς προτίμησης.

 Εκλογική Περιφέρεια Πύλης

 1. ΖΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ έλαβε ενενήντα (90) σταυρούς προτίμησης
 • ΝΤΟΥΒΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε πενήντα εννέα (59) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ έλαβε σαράντα δύο (42) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε σαράντα (40) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΖΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης.
 • ΝΤΟΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ έλαβε είκοσι δύο (22) σταυρούς προτίμησης.
 • ΖΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα επτά (17) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΟΡΦΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε δέκα τέσσερις (14) σταυρούς προτίμησης.
 • ΣΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ έλαβε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης.

Εκλογική Περιφέρεια Γόμφων

 1. ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ως επικεφαλής του συνδυασμού Α’ έλαβε όλες τις ψήφους του συνδυασμού.
 • ΧΑΛΚΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε εκατόν δέκα (110) σταυρούς προτίμησης.
 • ΜΑΡΚΟΥΔΗ-ΛΑΖΟΥ ΑΡΕΤΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ έλαβε εκατόν τρεις (103) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΣΙΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ έλαβε εβδομήντα ένα (71) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΙΤΣΑ) του ΘΕΟΔΩΡΟΥ έλαβε εξήντα ένα (61) σταυρούς προτίμησης.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ έλαβε εξήντα (60) σταυρούς προτίμησης.
 • ΧΑΤΖΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ έλαβε πενήντα έξι (56) σταυρούς προτίμησης.
 • ΚΡΑΒΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε πενήντα (50) σταυρούς προτίμησης.
 • ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ έλαβε τριάντα έξι (36) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έλαβε τριάντα τρεις (33) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΔΙΑΓΟΥΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΚΑΝΕΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ έλαβε τριάντα (30) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ έλαβε είκοσι πέντε (25) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΤΕΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ έλαβε είκοσι τρεις (23) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΟΥΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έλαβε δέκα εννέα (19) σταυρούς προτίμησης.
 1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΑΦΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ έλαβε δέκα οκτώ (18) σταυρούς προτίμησης
 • Δημοσιεύτηκε: 2 έτη πριν την Ιούνιος 6, 2019
 • Τελευταία αλλαγή: Ιούνιος 6, 2019 @ 4:35 μμ
 • Καταχωρημένο σε: Πρώτο Θέμα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπορεί να σας αρέσουν...

Κ. Σκρέκας: Το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση του φράγματος της Μεσοχώρας

Περισσότερα →